Canvi nom vehicle tot inclòs des de 140€ - Cambionombrevehiculo

Colegiado

ARA TAMBÉ ONLINE

español cambio nombre vehiculo
español cambio nombre vehiculo
Vaya al Contenido

Canvi de nom de cotxe o moto

Gestionem el canvi de nom del seu cotxe, moto, furgoneta o camió.

Només ens has de facilitar el següent:

 • DNI del Comprador i el Venedor  en vigor.
 • Permís de circulació.
 • Fitxa Técnica (no té importància si la ITV està caducada).
 • Rebut de l'impost municipal pagat.

Nosaltres ens encarreguem d'efectuar tots els tràmits, inclòs el contracte de Compravenda del Vehicle.

Recomanen sempre sol.licitar un informe de la situcació del vehicle. (Càrregues, Multes, Reserves de Domini...) abans de transferir-lo.

Els tràmits que oferim són:
 • CANVI DE NOM.
 • INFORME DE CÀRREGUES.
 • DUPLICAT DEL PERMÍS DE CIRCULACIÓ.
 • DUPLICAT DE LA FITXA TÈCNICA.
 • CANCEL.LACIÓ RESERVA DE DOMINI.

El tràmit de canvi de nom de vehicle NO té inclòs l'import de l'impost sobre la transmissió de vehicles usats, pot realitzar el seu càlcul AQUÍ.

Si té algun altre dubte respecte a algun tràmit, pot contactar amb nosaltres mitjançant el formulari o al telèfon  938 829 844

Consells per canviar un vehicle de nom
 • Demanar un informe del vehicle per comprovar que no te cap càrrega (reserva de domini, embargament, multa, etc....)
 • Comprovar que realment qui va a vendre el vehicle és el mateix propietari.
 • Si el comprador es qui s'encarrega del canvi de nom, podem  realitzar una notificació de venda del vehicle a Trànsit, informant de la venda, assegurant d'aquesta manera, que el vehicle ja no té res a veure amb nosaltres.
 • Firmar el contracte de compravenda per ambdues parts i la sol.licitud de transmissió.
 • Si el canvi l'efecuta una Gestoria, a més hauràn de firmar el mandat per efectuar la gestió.

Documentació a enviar
Ens pots enviar la documentació mitjançant email, whatsapp o personalment.

 • Enviar la documentació preferiblement  escanejada, o en el seu defecte per foto (s'han de veure les dades correctament).
 • Un cop rebuda la documentació preparem els documents i ens posem en contacte per la firma dels mateixos i entregar la documentació provisional per poder circular.
 • Recorda que has de portar els documents originals.


 • DNI comprador i venedor en vigor (si la direcció del DNI es diferent a l'actual s'haurà de justificar amb el padró municipal, targeta censal o bé si es canvi de domicili en la mateixa població  aportar factura de subministraments).
 • Fitxa tècnica del vehicle.
 • Permís  de circulació del vehicle.
 • Rebut de l'impost municipal de l'any en curs.
 • Si ven una empresa, el contracte de compravenda serà substituït per una factura.
 • Imprimir el PDF per duplicat i firmar comprador en un imprès i venedor en l'altre imprès en l'apartat  MANDAT (PDF adjunt). • Representació de persones jurídiques: Firmar en cas  de que el venedor  o comprador sigui  una societat.


 • Si el venedor és un particular  omplir el següent contracte de compravenda.

Un cop hem rebut la documentació preparem els documents i ens posarem en contacte per la firma dels mateixos  i entregar la documentació provisional per poder circular.
Regreso al contenido